English
Български
Добре дошли в нашият интернет сайт
Ще помогнем Вашите идеи да се превърнат в реалност...
През изминалите години, служейки на бързоразвиващата се шивашка индустрия,
разширихме търговската си мрежа, като днес обслужваме клиенти на територията
на цяла България, Румъния и Македония, поради желанието на все повече наши клиенти
да получават еднакво ниво на качество на продуктите и обслужването,
без значение къде точно произвеждат дадено изделие в определен момент.